Danish Kendo Society in English
 

Om Dansk Kendo Societet

Dansk Kendo Societet (på japansk: , Denmâku Kendô Kyôkai) er en non-profit organisation stiftet i år 2008.

Finansieringsgrundlaget for Dansk Kendo Societet er sammensat af indtægter fra medlemsgrupperne og private donationer.

Mission

Missionen for Dansk Kendo Societet er at bevare strukturen og integriteten af de japanske sværddiscipliner iaijutsu, kenjutsu samt kendo dateret før Japans moderne tidsperiode (før 1868). Dansk Kendo Societet betragter disse discipliner som historiske - og kulturelle uddannelser snarere end underholdning eller sport.

Dansk Kendo Societets værdier bygger på fællesskab og anerkendelse. Dansk Kendo Societet samarbejder med øvrige organisationer, som deler Dansk Kendo Societets mission.

Aktiviteter

Dansk Kendo Societet er kontinuerligt involveret i forskellige aktiviteter i relation til ovenstående mission:

  • Organisere nationale grupper
  • Uddanne instruktører
  • Research og studie af hoplologi¹
  • Afholde foredrag og seminarer
  • Forlag
  • Opmuntre og støtte udenlandske personer og organisationer

Den historiske baggrund

Dansk Kendo Societet blev stiftet den 1. marts 2008 under det daværende navn 'Dansk Traditionel Kendo Forbund' på initiativ af Rosie Twyford og George Twyford.

Fra begyndelsen var missionen, at bevare og organisere kendo, fra Tokugawa-perioden (1603-1868), der var baseret på det ældste budo-system, kobudo. Denne form for organisering blev således den første af sin art i Danmark.

Efter et kort stykke tid blev det klart, at organisationen også skulle inkludere kenjutsu og iaijutsu fra tiden før Japans moderne tidsperiode, denne inkludering blev effektueret året efter stiftelsen.

Efter inkluderingen af kenjutsu og iaijutsu fik princippet katsujinken endnu mere opmærksomhed, specielt fordi iaijutsu betegnes som bujutsu .

Siden stiftelsen i 2008 er interessen for hoplologi¹ tiltaget i en sådan grad, at studiet af hoplologi i dag er blevet en essentiel "grundsøjle" i organisationen.

Uddannelse og undervisning skabte i stigende grad et behov for et forlag. Dette forlag blev etableret i organisationens regi i år 2011 med komitén som redaktion. Forlaget udgiver blandt andet tidsskriftet 'The Journal of Danish Traditional Kendo Federation', hvis navn blev ændret i år 2013 til The Journal of Danish Kendo Society.

I erkendelse af at organisationen har bevæget sig i en endnu mere kulturel retning, besluttede komitéen at mærkere denne udvikling ved at ændre organisationens navn på fem-årsdagen. Organisationens navn blev således ændret fra 'Dansk Traditionel Kendo Forbund' til Dansk Kendo Societet.

Internationalt samarbejde muligøre vidensdeling om de klassiske japanske sværddiscipliner. Processen er overordentlig spændende, men desværre er nogle af traditionerne fra Tokugawa-perioden vedrørende kendo gået tabt for evigt. Under alle omstændigheder har det internationale samarbejde øget motivationen blandt medlemsgrupper, hvor praktisering af de tilbageværende traditionerne holdes i hævd. I Skandinavien har Danske Kendo Societet etableret samarbejde med Kendoförbundet Tokugawa, det nationale forbund i Sverige, der bevarer iaijutsu, kenjutsu, og kendo fra perioden før Japans moderne tidsperiode.

___________________________
¹ Hoplologi er studiet af basis, mønstre, forhold og signifikans af kampadfærd på alle niveauer af social kompleksitet.