Danish Kendo Society in English
 

UDDANNELSE

Kobudo og bujutsu

I dag bliver kendo-traditioner, der er baseret på kobudo, praktiseret af minoriteten. Dette forhold er også gældende uden for Japan.

Det japanske begreb kobudo indikerer en dyb tilknytning til 'militær' og 'vej'. Kobudo er kombinationen af følgende karakter ko , bu og do . Ko betyder 'gammel', mens bu betyder 'militær, kriger' og do betyder 'vej'. Kobudo oversættes ofte på engelsk med "classical martial ways".

Kendo der er baseret på det ældste budo-system, kobudo, kan spores tilbage til tidspunktet for omdannelsen af kenjutsu, der er baseret på systemet bujutsu . ¹

Kobudo refererer til uddannelsesmetoden, der blev benyttet under Tokugawa-perioden (1603-1868), med oprindelse i første halvdel af syttende århundrede, hvor den totale magt blev konsolideret af den herskende Tokugawa-klan.

Det konfucianske etiske syn på social organisation findes i kobudo-systemet med dens vægt på det sociale ansvar. Kobudo tjente som moral uddannelse og blev ikke betragtet som et instrument til at dræbe. Bujutsu og kobudo deler et fælles anliggende omkring moralitet. Fra det hoplologiske¹ perspektiv adskiller begreberne kobudo og bujutsu sig fra hinanden og har følgende prioriteter:

Bujutsu: (1) kamp, (2) disciplin, (3) moral
Kobudo: (1) moral, (2) disciplin, (3) Æstetiske bevægelse

Sociale forandringer under Tokugawa-perioden muliggjorde fremkomsten af kobudo. Med disse ændringer blev det således tilgængelig for almindelige mennesker at træne et system inden for sværdkamp, en kultur der ellers var forbeholdt krigerne i forbindelse med krigsførelse (bujutsu).

Dansk Kendo Societet betragter ikke japanske sværddiscipliner, der er baseret på kobudo som underholdning eller sport, fordi kobudo hviler i 'bu' (militære anliggender). Kobudo var en uddannelse baseret på militære aner, hvor uddannelsessystemet var orienteret mod dannelse af krigere og almindelige mennesker i en tid med fred i Japan.

Endvidere må begrebet kobudo, der er anvendt i denne beskrivelse ikke forveksles med Okinawan kobudo, eftersom sidstnævnte begreb benyttes til at beskrive kampsystemer fra Okinawa; disse kampsystemer har deres egen særlige kulturelle baggrund og arv.

Katsujinken

Dansk Kendo Societet organiserer iaijutsu og kenjutsu, der betegnes som bujutsu . Undervisning under Dansk Kendo Societet drejer sig om at bevare liv (katsujinken ) og ikke anvende sværdet med henblik på at dræbe (satsujinken ).

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål er, at grupperne vil lære og forstå den japanske kampkultur fra tidsperioden før Japans moderne tidsperiode (før 1868) samt bevare disse traditioner, der er baseret på (a) bujutsu, herunder princippet katsujinken, samt (b) det gamle budo-system, kobudo.

Dansk Kendo Societet støtter uddannelsessystemer, der eksisterede før Japans moderne tidsperiode. Et af disse systemer var menkyo-systemet, hvis fundamentale formål var at uddanne elever med henblik på at bevare gruppens tradition.

Litteratur

At klumpe alle japanske kampsystemer sammen til betegnelsen "martial arts" er insufficient for forståelsen af evolutionen. Historisk er det ikke muligt, at tillægge mere konsistens i begrebet 'martial arts' end bevarede tekster/kilder tillader det.

Donn F. Draeger (1922-1982) har præsenteret en generel typologi over Japans historie, organisation, filosofi, træningsmetoder og japanske kampsystemer. Draeger baserede sit pionerarbejde på observation, interviews og deltagelse i en række af de japanske kampsystemer med førende autoriteter på området. Disse interviews omfattede ledere for en række kamptraditioner samt historikere f.eks. Watatani Kiyoshi, Otsubô Shihô og Watanabe Ichirô. I 1973-1974 udgav Draeger hans trilogi om japanske kamptraditioner, hvori han foretog en historisk analyse af evolutionen af japanske kampretninger fra klassisk kampkunst (bugei³ eller bujutsu) til spirituelt orienterede kampveje (budo) før Meiji-restaurationen i 1868 samt deres modstykker i Japans moderne tidsperiode (efter Meiji-restaurationen).

Classical Bujutsu
Volume I
by Donn F. Draeger.
Forlag: Weatherhill, 1973.
Sprog: Engelsk.
Sider: 112.Classical Budo
Volume II
by Donn F. Draeger.
Forlag: Weatherhill, 1973.
Sprog: Engelsk.
Sider: 128.Modern Bujutsu and Budo
Volume III
by Donn F. Draeger.
Forlag: Weatherhill, 1974.
Sprog: Engelsk.
Sider: 192.___________________________
¹ Bujutsu: Bu betyder 'militær', 'kriger' mens jutsu betyder 'teknik'.
² Hoplologi er studiet af basis, mønstre, forhold og signifikans af kampadfærd på alle niveauer af social kompleksitet.
³ Bugei: Bu betyder 'militær', 'kriger' mens gei betyder 'kunst' eller 'færdigheder'.